آدرس : مهرآباد جنوبی، خیابان گزل خو، داخل پارک کوکب، سرای محله سرآسیاب مهرآباد

تلفن های تماس

مدیریت محله : 66687764

 مرکز آموزش :  66687763

نگهبانی :        66687762

سلامت :        66687761

شورایاری :    66687760

 sarasiyabmehrabad@gmail.com : رایانامه

پیامک : 30005743100100

 

 


اطلاعات تماس با شما

بازخورد شما