محله سرآسیاب مهرآباد در منطقه 9 و ناحیه 2 شهرداری واقع شده است. مهرآباد از روستاها و مجموعه اراض آباد و بایر در غرب تهران و در مسیر رودخانه های پونک و کن قرار داشت که از شرق به جی می رسید. آبادانی و شکلگیری این محله به اقدامات خیرخواهانه یکی از خیران به نام زهرا نظام مافی وابسته است. مهرآباد در دهه 1330 دهی از دهستان غار غربی در حومه ری بود که 8 خانوار جمعیت داشت. آسیابی در زمان قاجاریه به منظور رفع نیاز اهالی در این محله احداث گردید که در زمان پهلوی اول به علت فرسودگی تخریب شد. به همین دلیل نام این محله سرآسیاب و به دلیل تقارب با اراضی مهرآباد، سرآسیاب مهرآباد نام گرفت. همزمان با ساخت پادگان نظامی (دانشگاه هوایی کنونی و پادگان جی) در دهه های 1330 و 1340 و همچنین واگذاری اراضی توسط مرحومه نظام مافی، محله در اندک زمانی به شهر ملحق شد. محله سرآسیاب مهرآباد به همراه محلات شمشیری، فتح و مهرآباد جنوبی یک محدوده تاریخی و جغرافیایی را در غرب و جنوب غربی جی در بر می گیرند که بی شک آبادانی و شکل گیری خود را مدیون یکی از خیران بزرگ «زهرا نظام‌مافی» مي‌باشد. قدمت مهــرآباد به 100 سال پيش بر مي‌گردد. محله سرآسیاب مهرآباد با 910046 متر مربع مساحت و 23381 نفر جمعیت و حدود 6000 خانوار، از سمت شمال به بزرگراه فتح و خیابان عبداللهی و خیابان امام محمد باقر (ع)، از جنوب به 45 متری زرند، از غرب به خیابان ارداقی و از سمت شرق به خیابان پادگان جنوبی منتهی می شود.