مسئول خانه فناوری اطلاعات محله سرآسیاب به عنوان راهبر كانون موبایل انتخاب شد


چهاردانگه - خبرنگار رسالت: به گزارش ستاد خبري جشنواره شكوفا در منطقه 9 مقرر شد به منظور پيشبرد هر چه بهتر برگزاري جشنواره شكوفا در اين منطقه ، هر يك از مسئولان خانه هاي سراي محلات به صورت تخصصي راهبري يكي از كانون هاي هفتگانه جشنواره شكوفا را بر عهده گرفته و به عنوان نماينده اين منطقه شوند بنابراين گزارش آقای حسینی مسئول خانه فناوری اطلاعات سراي محله سرآسیاب امور مربوط به كانون موبایل را بر عهده گرفت.