ساب پرتال سرای محله سرآسیاب مهرآباد در سال 1391 به همت شهرداری تهران راه اندازی شد. اما فعالیت جدی خود را از اوایل سال 1392 آغاز کرد. از ابتدای کار سعی شده است که از این فضای مجازی بهترین استفاده را در جهت شناخت ساختار مدیریت محله به ساکنین محله داشته باشیم وهمچنین بتوانیم فعالیت های سرای محله را اطلاع رسانی کنیم. اخبار مهم محله ، کلاس های آموزشی سرا و ... از جمله این فعالیت ها می باشد. مسئولیت بروزرسانی ساب پرتال سرای محله را مسئول خانه فناوری اطلاعات آقای سید حمید حسینی بر عهده دارد